Atenció especialitzada per a les dones víctimes de la violència de gènere

La violència de gènere continua sent, lamentablement, una realitat difícil d’eradicar al nostre territori. Educació i formació des de xiquets són les principals eines per a canviar les pautes i el comportament dels xiquets i xiquetes de hui.

Però què podem fer hui amb aquests centenars de dones que, desgraciadament, han hagut de patir la violència masclista? Des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, Labora, comptem amb una unitat especialitzada a proporcionar-les atenció individualitzada i adaptada a les seues necessitats i circumstàncies especials.

La unitat està composta per set tutores (4 a la província de València, 1 a Castelló i 2 a Alacant) i 54 tècnics/as de suport en els Espai Labora de tota la Comunitat Valenciana. El personal tècnic assessora les víctimes que acudeixen a les seues oficines d’ocupació i que trien l’opció de mantindre les seues dades encriptades per seguretat.

Les mesures per a la inserció social i laboral de les víctimes de la violència de gènere resulten fonamentals, per això, en els Espai Labora, es proporciona atenció específica a aquest col·lectiu. La Llei orgànica 1/2004, de 28 de desembre, de Mesures de Protecció Integral contra la Violència de Gènere estableix la creació de programes d’acció destinats a les dones víctimes que estan inscrites com a demandants d’ocupació.

Actualment existeixen, lamentablement, un total de 196 dones en la Comunitat amb les demandes d’ocupació encriptades, de les quals 148 busquen ocupació activament i 38 realitzen accions de formació o ja s’han inserit en el món laboral. Aquestes demandes confidencials són gestionades únicament per l’equip d’expertes, per a respectar la intimitat i la seguretat de les dones.

Les dones víctimes de la violència de gènere sovint han de superar una sèrie d’obstacles que limiten la seua disponibilitat per a l’ocupació com són: les dificultats de mobilitat geogràfica, una escassa experiència laboral o poca formació.

La principal labor del grup tècnic està encaminat a la detecció, informació, orientació i acompanyament a aquestes dones, i si així es consensua amb ella, la seua derivació a la tutora especialista assignada, en el cas de l’encriptat de les dades de la seua demanda, o de realitzar l’acompanyament en la seua cerca d’ocupació.

Per això, el grup de tutores del LABORA s’encarrega d’elaborar itineraris formatius i d’inserció, detectar les necessitats i expectatives reals de les dones que acudeixen a la recerca d’ajuda, i derivar-les a serveis especialitzats, en cas que siga necessari. El servei compta amb la col·laboració de recursos públics i privats: entitats locals, Centre Dona 24h, serveis socials, oficina de protecció a víctimes, empreses, centres col·laboradors, associacions, etc.

Les dones víctimes de violència de gènere han de saber que en acudir a les seues oficines d’ocupació tenen dret a triar aquesta classe d’atenció personalitzada, independentment de quin siga la seua situació. Els Espai Labora disposen de llocs d’intimitat, en els quals s’estableix una relació de confiança entre la dona que busca orientació i el personal tècnic que l’atén.

El protocol d’actuació

El procés s’inicia quan la tutora es trasllada a l’Espai Labora per a realitzar una primera entrevista. Després de conéixer la situació personal i professional de la dona, s’estableix un pla de treball pautat en funció de les seues necessitats. En aquest primer contacte amb el personal tècnic, s’avalua la documentació aportada per la dona (sentència, actuacions i/o informe ministeri fiscal, etc.) i s’estableix el tractament de la informació de la seua demanda d’ocupació.

Durant tot el procés, es realitza un seguiment individualitzat a la dona per a supervisar si s’estan complint els objectius previstos. El seguiment es realitza de forma telefònica o per correu electrònic, per a evitar el desplaçament de la dona. A més, s’acorden trobades al llarg del seu itinerari personalitzat d’inserció.

 

Autoras:

Ana Isabel Barat Broseta 
Annabella Aldea López 
Belén Gómez Navarro 
Eva María Saiz Cavero 
Mª Ángeles Bernal Canto 
Silvia Segura Félix 
Mercedes Garí Clofent
Posted in Cercar treball, Espai Labora, Labora, Ocupació, Orientació, Servei Valencià d'Ocupació i Formació and tagged , , , , , , , .