Els certificats de professionalitat, aqueixos grans desconeguts

Sabem el que són els títols de formació professional del sistema educatiu, veritat?
Però el que no tots tenen tan clar, menys encara els nostres joves, és que la formació professional també es pot adquirir i certificar d’una altra manera: els certificats de professionalitat.
Molts són els dubtes i poques les respostes senzilles sobre aquests certificats, així que ara tractarem d’aclarir algunes d’aquestes.

Has sentit parlar dels certificats de professionalitat?
Són un instrument que acredita oficialment les qualificacions professionals adquirides per a exercir un treball i estan regulats des de 2008 a l’àmbit estatal.

Certificado profesionalidad

Què tenen en comú amb els títols de FP?
Tots dos certifiquen oficialment l’obtenció de “qualificacions professionals” tant en l’àmbit laboral, com l’educatiu i estan classificats en 26 famílies professionals i 3 nivells de qualificació.

Qui pot cursar certificats de professionalitat?
En principi qualsevol persona pot accedir als certificats de nivell 2 si té l’ESO, i a certificats de nivell 3, si té el Batxillerat.
Quan una persona no té cap d’aquestes titulacions pot accedir als certificats de nivell 1 o bé, certificar la seua competència clau en Llengua i Matemàtiques abans de realitzar els de nivell 2 i 3.

I aquells que tenen àmplia experiència professional, podrien transformar-la en qualificacions professionals?
Existeix una altra via de certificació de competències professionals per a els qui, fins i tot sense titulació, demostren àmplia experiència professional.
Quan una persona no té cap certificat que acredite la seua qualificació professional pot presentar-se a una de les convocatòries d’avaluació i acreditació de competències professionals que publiquen periòdicament les comunitats autònomes.
I per a tenir una idea, de quines competències professionals pot intentar acreditar una persona en aquests procediments, tracta de realitzar aquesta autoavaluació.ió de competència.

Certificats

En el següent video, produït pel Servef, ho veuràs tot molt més clar.

 

Autora: Celía Ruiz, Tècnic de Formació en el Centre Servef de Formació de Paterna

 

Posted in Formació and tagged , , , , , , , .