Formació o experiència laboral?

Autor: Luis Gurrea, orientador del Centre SERVEF de Lliría i autor del Blog “Te oriento”

La importància que la persona aspirant comptara amb una formació específica a més d’una àmplia experiència laboral era relativa en el mercat laboral anterior a la crisi econòmica. Aleshores, a pesar de la precarietat dels contractes, les ofertes de treball es comptaven per milers, i les possibilitats de canviar de lloc sense passar per l’oficina de l’atur eren moltes.

formación o experiencia laborla

En aquell entorn d’alta demanda de persones treballadores, la prioritat de l’ocupador era trobar al/ a la professional que reunira les habilitats i experiència necessàries per a exercir amb relativa solvència les tasques requerides. Els aspectes formatius passaven a un segon pla, i moltes vegades era el mateix ocupador el que oferia aquesta especialització a la persona treballadora després de la firma del seu contracte. Aquest model va caure quan, amb l’arribada de la crisi econòmica, es va disparar l’atur, i la demanda de treballadors/es pràcticament va desaparéixer en determinats sectors.

A partir d’aquell moment, ja no valdrà comptar amb l’experiència necessària per a exercir el lloc de treball, “ser un gran professional”, perquè el procés de selecció es basarà en el currículum. I en aquestes circumstàncies ens trobem actualment. Segurament la persona aspirant no tindrà l’oportunitat de demostrar les seues competències professionals, ja que el tall en la selecció es produirà en un moment molt anterior a l’entrevista de treball. La selecció principal es produïx per les dades formals del seu perfil laboral que conté el currículum, i ja no en suport paper, sinó a través de xarxes socials professionals com ara Linkedin.

Quan la quantitat de treballadors/es qualificats/es que busquen una ocupació és alta, la importància de poder acreditar la formació requerida per l’ocupador és essencial.

És aquest apartat el que acapara tota l’atenció del seleccionador de personal, i on es produïx el principal tall. És el que passa amb les ofertes de treball que gestionen els serveis públics d’ocupació. Quan un ocupador acudeix a publicar una oferta d’ocupació i es troba que hi ha milers de persones interessades que compten amb l’experiència professional que demana, directament passa a sol·licitar una formació qualificada. Així descarta en primer terme a aquelles persones aspirants sense el títol de Graduat en ESO, i reduïx el nombre de currículums a valorar. Si després d’aquesta primera garbella el nombre de candidats continua sent elevat, el següent pas és demanar batxiller, idiomes i carnets professionals.

Encara que varia en funció del tipus de lloc de treball oferit,  actualment els perfils laborals demanats pel mercat d’ocupació són molt tancats, i donen prioritat als aspectes formatius i tècnics. Resulta molt fàcil ser descartat per no estar en possessió de les titulacions que exigeix l’oferta, i fins i tot tenint sobrada experiència en el sector.

De la mateixa manera, una persona que busque treball i no compte amb el Graduat en ESO, quedarà exclosa de la possibilitat de ser candidata a les accions formatives dels serveis públics d’ocupació. El motiu és que aquests cursos compten amb certificat de qualificació professional, la normativa europea dels quals exigix que tots les persones participants compten amb el Graduat en ESO

Aconseguir un certificat de qualificació professional és una bona opció per a adquirir un nivell formatiu que complemente l’experiència professional en un determinat sector.

Posted in Sin categoría.