La Comissió Europea visita els tallers Et Formem a Bétera

El passat 20 de juny representants de la Comissió Europea van visitar el taller «ET FORMEM BÉTERA III» d’«Activitats Auxiliars de Vivers, Jardins i Centres de Jardineria» i d’«Operacions Auxiliars de Serveis Administratius i Generals».

Els representants de la Comissió, juntament amb representants del Ministeri de Treball, de la Direcció General de Fons Europeus, de l‘Ajuntament de Bétera i de LABORA van visitar les instal·lacions del viver on es fan els treballs de jardineria i les aules en les quals els 20 participants d’aquesta edició reben la formació teòrica i complementària amb la qual, en finalitzar el programa, poden obtindre el seu Certificat de Professionalitat.

Els representants de la Comissió Europea van tindre ocasió de conéixer de forma directa el projecte i escoltar els testimoniatges d’algunes participants d’aquest taller, en la seua anterior edició. Quatre dones majors de 50 anys ens van comptar com aquesta experiència els havia permés, no solament trobar un treball, sinó augmentar-los l’autoestima que tenien quasi perduda, retornant-los la confiança en si mateixes i la il·lusió per aprendre coses noves, podent amb això incorporar-se, de nou, a la vida social i laboral.

Els representants de la Comissió Europea van poder així comprovar l’èxit d’aquests programes, que obtenen un elevat grau d’inserció i, concretament, Simona Pulbere va destacar «la necessitat de facilitar l’accés al mercat laboral a persones que, per diferents circumstàncies, havien quedat lluny d’ell».

Què és el Fons Social Europeu?

Com ja sabeu, alguns dels Programes que ofereix LABORA són cofinançats pel Fons Social Europeu. El Fons Social Europeu és un dels instruments amb els quals la Comissió Europea dóna suport financerament a la nostra Comunitat en el desenvolupament d’accions destinades a fomentar l’ocupabilitat de les persones.

Els Programes Mixtos d’Ocupació i Formació, també coneguts com «ET FORMEM», s’emmarquen en el Pla AVALEM EXPERIÈNCIA i s’imparteixen en entitats locals gràcies a les ajudes concedides per LABORA. Estan integrats en el Programa Operatiu FSE de la Comunitat Valenciana 2014-2020, comptant amb el finançament al 50% del Fons Social Europeu.

Per què va vindre la Comissió Europea?

Cada any, representants de la Comissió Europea vénen a València per a assistir al Comité de Seguiment del Programa Operatiu, i en aquesta ocasió van voler, a més, conéixer de prop els Programes Mixtos de Formació i Ocupació que ofereix LABORA.

En què consisteixen els Programes d’Ocupació i Formació?

Els Programes Mixtos de Formació i Ocupació, anomenats també ET FORMEM, permeten a persones desocupades de més de 30 anys, que es troben en una situació de vulnerabilitat i amb dificultats per a accedir al mercat laboral, obtindre una formació al mateix temps que exerceixen una ocupació remunerada.

Els Certificats de Professionalitat acrediten oficialment les qualificacions professionals d’un treballador. Aquestes qualificacions són els coneixements i capacitats d’una ocupació, que s’estructuren en competències professionals i es poden certificar mitjançant formació o experiència laboral. Existeixen certificats de nivell 1, 2 i 3 segons les hores realitzades (en el cas d’aquest Taller es poden obtindre de nivell 1 i 2). Actualment existeixen 664 qualificacions.

També se’ls dóna l’oportunitat d’acabar l’ESO (Ensenyament Secundari Obligatori) a aquelles persones que no tingueren aquesta titulació.

Mari Carmen García, professora de suport d’ ET FORMEM va destacar la importància de la remuneració salarial que es percep durant la formació, ja que això permet a les persones participants afrontar les seues obligacions econòmiques alhora que reben la formació.

Autoria: Servei de Coordinació del Fons Social Europeu.

Posted in Certificat de Profesionalitat, cursos, Et Formem, Formació, Labora, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Taller d'Ocupació and tagged , , , , , , , , , , , , .