Què és la Formació Professional Dual i com puc accedir a ella?

Tens entre 16 i 24 anys i vols treballar i formar-te alhora? Et recomanem la Formació Professional Dual

Però abans has de conéixer els requisits i saber bé en què consisteix.
D’una banda, es requereix que complisques el requisit d’edat, és a dir, ser major de 16 i menor de 25 anys, llevat que tingues una discapacitat en aquest cas no hi ha límit d’edat. A més, has d’estar inscrit en el Programa de Garantia Juvenil. Pots informar-te dels requisits a l’Espai Labora o a l’oficina del SEPE que et corresponga.

D’altra banda, ha d’haver-hi una empresa disposada a formalitzar amb tu un contracte de formació i aprenentatge per un període mínim d’un any, que pot ser prorrogable fins a un màxim de tres.
Una opció és que tu trobes l’empresa que et contractarà i, una altra, que siga l’empresa la que presente una oferta de treball per al contracte de formació i aprenentatge. En aquest últim cas, hauràs d’inscriure’t a aqueixa oferta a través del portal GVA Jobs de Labora.

Durant la contractació, rebràs la formació corresponent al certificat de professionalitat que estiga relacionat amb el lloc de treball que vages a cobrir a l’empresa i pel període de temps que determine aquest certificat. Per exemple, si es tracta del certificat de professionalitat de l’especialitat de Soldadura Oxigàs i Mig-Mag, rebràs una formació de 600 hores.

Aquesta formació la pots rebre en la modalitat presencial o de teleformació. I s’impartirà en un centre Labora Formació o en un Centre Integrat Públic de Formació Professional on s’impartisca l’especialitat del Certificat de Professionalitat en la qual estigues interessat/a i, també, en un centre col·laborador acreditat per la respectiva autoritat laboral.

Centres Labora Formació i CIPFP de la Comunitat Valenciana

És important que sàpies que també hauràs de tindre el nivell d’estudis previs necessaris per a accedir al certificat de professionalitat de què es tracte.

Si el certificat de professionalitat és de nivell 1, no s’exigeix cap requisit acadèmic ni professional. Un exemple d’això últim seria el Certificat de Professionalitat de l’especialitat d’Operacions Auxiliars de Fabricació Mecànica, per al qual no requereix d’un nivell d’estudis previs.

No obstant això, si és un certificat de professionalitat de nivell 2, es requereix tindre el títol de Graduat en ESO i si és de nivell 3, el títol de Batxiller.

Una vegada finalitzada la formació, l’empresa t’ensenyarà en el lloc de treball, és a dir, tindràs un treball remunerat, amb un salari mai inferior al salari mínim interprofessional i amb un horari que complir.

Els passos a seguir per a poder accedir a la formació dual són:

1r. Informar-te a l’Espai Labora o al Servei Públic d’Ocupació Estatal si compleixes els requisits per a poder inscriure’t en el Programa de Garantia Juvenil.

2n. Hauràs de comptar amb una empresa que requerisca cobrir un lloc de treball relacionat amb un certificat de professionalitat en l’especialitat en la qual estigues interessat/a i que estiga disposada formalitzar un contracte de formació i aprenentatge.

3r. L’empresa es posarà en contacte amb l’Espai Labora de Formació, el Centre Integrat Públic d’FP o l’entitat que impartirà la formació, perquè se li indique la documentació que ha d’aportar.

4t. El centre de formació presentarà la sol·licitud d’autorització d’inici al Servei Públic d’Ocupació Estatal, sempre com a mínim amb un mes d’antelació a l’inici del contracte.

5é. Quan el Servei Públic d’Ocupació Estatal autoritze la formació dual, signaràs un contracte de formació i aprenentatge amb l’empresa. També, un acord formatiu amb l’empresa i el centre de formació.

6é. Formalitzat el contracte, el centre de formació t’avisarà perquè inicies la formació en el moment acordat amb l’empresa. El normal és que rebes la formació a l’inici de l’el contracte, però la normativa no impedeix iniciar-la en un moment posterior, si amb això l’empresa cobreix una necessitat immediata de personal i sempre que siga dins del període de contractació.

7é. Finalitzada la formació, si has superat tots els mòduls corresponents, obtindràs un Certificat de Professionalitat, vàlid en tot el territori nacional.

8é. És a partir d’aquest moment quan ja t’incorpores físicament a l’empresa fins que finalitze el període de contractació, tenint en compte que el temps de treball efectiu mai podrà ser superior al 75% durant el primer any, o al 85% durant el segon i el tercer, de la jornada màxima prevista en el conveni laboral o legalment establida.

En resum, amb el contracte de formació i aprenentatge de la formació dual, alhora que et formes i obtens un Certificat de Professionalitat, treballes i reps una compensació econòmica per això, comptant a més amb la possibilitat de quedar-te a l’empresa.

A canvi, l’empresa obté incentius fiscals, com a reduccions en les quotes a la Seguretat Social.
I en molts països europeus, com Alemanya, més de la meitat dels joves són contractats a través de la formació dual. Així que no ho dubtes, la formació dual és el futur.

Autora: Nuria Ramírez Esplugues, Tècnic de Formació del CIPFP de Catarroja.

Posted in Cercar treball, Certificat de Profesionalitat, cursos, Espai Labora, Formació, Labora, Ocupació, ofertes d'ocupació, ofertes de treball, Orientació, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Sin categoría and tagged , , , , , , , , , , .