Què és un MOOC?

Autor: Pablo Aloy Martínez, técnic del SERVEF i autor del blog www. pabloaloy.es

Si vols estar actualitzat en el teu sector i et preocupes per millorar les teues competències, continua llegint perquè t’anem a mostrar una opció molt interessant per a la teua formació. En els últims anys ha sorgit un fenomen de cursos que s’han denominat MOOC.

Mooc SERVEF

Característiques d’un MOOC CURS:

 • CURS: és un curs estructurat en mòduls amb els seus corresponents objectius

 • EN LÍNIA: per a realitzar-ho accedim a una aula virtual a través d’internet

 • MASSIU: poden fer-ho un gran nombre d’alumnes al mateix temps

 • OBERT: no té requisits d’accés, qualsevol persona pot accedir

  Beneficis d’un MOOC:

 • No cal pagar per la inscripció, és gratis. Tan sols ens cobraran una xicoteta quantitat si volem obtindre un certificat de la superació del curs, però és opcional.

 • Podem triar entre moltes temàtiques, segur que hi ha algun curs sobre un tema que t’interessa conéixer o ampliar coneixements.

 • La majoria de cursos estan avalats per experts i entitats de reconegut prestigi.

 • Ens oferixen la informació completa i sistematitzada sobre el tema que triem, facilitant el nostre aprenentatge.

 • Són cursos de curta duració i que es poden realitzar a qualsevol hora, per la qual cosa pots compatibilitzar-los amb la teua vida laboral i familiar.

 • No substituïxen la formació reglada, però són un fantàstic complement a la teua formació i una ferramenta imprescindible per al teu aprenentatge permanent.

Com funcionen aquests cursos?

La mecànica d’aquests cursos es basa fonamentalment en les activitats següents:

1. VÍDEOS: Visualització de vídeos, en els quals els experts ens expliquen els continguts del curs

2. TEST: Realització d’activitats tipus test per a comprovar que hem comprés l’explicació.

3. FÒRUMS: Interacció amb els companys del curs per a debatre aspectes relacionats amb la temàtica del curs.

A més d’aqueste activitats, hi ha MOOC que tenen algunes particularitats, com ara: documents de text descarregables per a llegir, exercicis pràctics i inclús correcció d’activitats P2P

On podem fer un MOOC?

Hi ha moltes plataformes que oferixen cursos d’aquest tipus, a continuació vos facilitem l’accés a les plataformes més recomanades perquè comenceu la cerca del vostre MOOC:

És un repte

Realitzar un curs a distància sense tutorització exigix molta disciplina i organització. Pensa que no tindràs a ningú que “controle” el teu avanç, seràs tu mateix el responsable del teu aprenentatge i a això no estem molt acostumats… la taxa d’abandó i no finalització en un MOOC és molt elevada.

Busca bé el MOOC que realitzaràs: tria bé la temàtica que t’interessa i comprova que el curs és de qualitat, fixa’t en l’entitat que ho organitza i en els experts que participen. Hi ha molts MOOC i no tots són de qualitat.

Si t’atrevixes a fer el curs en un altre idioma, se t’obri un món de possibilitats, hi ha una gran oferta de cursos en anglés i pot servir-te per a practicar l’idioma

Que té recompensa

Si aconseguixes acabar el curs, obtindràs un certificat de participació de forma gratuïta i podràs obtindre un certificat d’haver superat el curs abonant una xicoteta quantitat en concepte de taxes d’expedició.

També pots incorporar el curs en el teu CV i en el teu compte de LinkedIn, serà molt ben valorat pels responsables de recursos humans que ho vegen, ja que és símptoma que et preocupes pel teu aprenentatge permanent i les teues competències transversals.

A més, no sols de títols vivim hui en dia, el més important és: EL CONEIXEMENT QUE ET PORTES NO TÉ PREU 😉

Posted in Formació.