Què són els Certificats de Professionalitat i com puc accedir a ells?

Què és un Certificat de Professionalitat?

Els Certificats de Professionalitat són l’instrument d’acreditació oficial de les qualificacions professionals del Catàleg Nacional de Qualificacions Professionals en l’àmbit de l’administració laboral.

Aquests certificats acrediten les competències professionals que capaciten per al desenvolupament d’una activitat laboral. Hi ha certificats de diverses famílies professionals. Tenen caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional i són expedits pel SEPE i les Comunitats Autònomes.

Quins són els requisits d’accés als Certificats de Professionalitat?

Depenen del nivell del Certificat:

Nivell 1:

No es necessita cap requisit específic.

Nivell 2:

Cal posseir almenys un dels següents requisits:

 • Tindre el títol de Graduat en ESO, com a mínim.
 • Tindre qualsevol certificat de professionalitat de nivell 2.
 • Tindre un certificat de professionalitat de nivell 1 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau mitjà, o bé haver superat les corresponents proves d’accés.
 • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tindre acreditades les competències clau de nivell 2: Matemàtiques, Llengua Castellana, Anglès (en cas que el curs incloga un mòdul d’aquest idioma) i Valencià (si el curs s’imparteix en aquest idioma).

Nivell 3:

Cal posseir almenys un dels següents requisits:

 • Tindre el títol de Batxiller, com a mínim.
 • Tindre qualsevol certificat de professionalitat de nivell 3.
 • Tindre un certificat de professionalitat de nivell 2 de la mateixa família i àrea professional.
 • Complir el requisit d’accés als cicles formatius de grau superior, o bé haver superat les corresponents proves d’accés.
 • Tindre superada la prova d’accés a la universitat per a majors de 25 anys i/o de 45 anys.
 • Tindre acreditades les competències clau de nivell 3: Matemàtiques, Llengua Castellana, Anglès (en cas que el curs incloga un mòdul d’aquest idioma) i Valencià (si el curs s’imparteix en aquest idioma).

Si no complisc cap requisit per a poder accedir a un Certificat de Professionalitat, què puc fer?

Si no compleixes cap dels requisits per a poder accedir a un Certificat de Professionalitat de nivell 2 o de nivell 3, et donem la possibilitat d’aconseguir l’acreditació de les Competències Clau de nivell 2 o de nivell 3.

Com m’inscric en un Certificat de Professionalitat?

Per a poder participar en la selecció de l’alumnat hauràs d’inscriure’t, quan LABORA publique el curs, en AutoServef – Formació – Consultar, que és el moment en què aquesta selecció es realitzarà.

Com puc informar-me de la programació dels cursos que s’impartiran en els Labora Formació?

La programació dels cursos que s’impartiran en els Labora Formació la pots trobar a la web de LABORA.

Com puc saber si el Certificat de Professionalitat que m’interessa té un mòdul formatiu d’anglés?

Pots acudir al teu Espai Labora on t’informaran dels Certificats de Professionalitat existents i dels mòduls formatius que componen cada Certificat de Professionalitat.

També pots acudir a la pàgina web de LABORA. En la web pots trobar tota la informació relativa als Certificats de Professionalitat i els mòduls formatius que integren cada Certificat.

 

Autora: Mar Herrera, Departament de Formació de LABORA.

Posted in anglès, Cercar treball, Certificat de Profesionalitat, Competències Clau, cursos, Espai Labora, Formació, Labora, Ocupació, Orientació, Servei Valencià d'Ocupació i Formació and tagged , , , , , , , .