Sóc competent? estic qualificat? posseïsc ocupabilitat?

Intentaré explicar aquests conceptes d’una manera gràfica, directa, fugint de tant de lèxic i bibliografia tècnica que existix.

Continuem fent-nos preguntes: Què és ser competent? Puc ser competent i no estar qualificat? Com em qualifique? Amb ocupabilitat es naix o et fas? Imaginem un tamboret de quatres potes.

Alumnes del Centre SERVEF de Formació de Paterna

Alumnes del Centre SERVEF de Formació de Paterna

La 1a pota és la competència professional, és a dir, la teua capacitat per a exercir les tasques d’un lloc de treball d’una forma eficaç, amb qualitat, en un temps determinat.

La 2a pota és la qualificació. Que és que aqueixa competència professional que posseïxes estiga reconeguda oficialment, com un valor en el mercat laboral.

La 3a pota és l’ocupabilitat. La teua capacitat per a aconseguir una ocupació, per a incorporar-te o mantindre’t en el mercat de treball. Una part d’aquesta no depén de tu, sinó del context social i econòmic.

La 4a pota és el lloc de treball, en un entorn laboral determinat. En concret les circumstàncies per a estar en aquest en les millors condicions. Està clar que un tamboret de quatre potes coixeja si un, o diversos, dels suports estan defectuosos o no existixen. La seua estabilitat, com en el nostre cas, les millors condicions per a una ocupació adequada, depenen d’un just equilibri dels quatre elements. És més, l’absència o deficiències dels tres primers (competència, qualificació i ocupabilitat) condicionen seriosament al quart, el lloc de treball.

La competència es pot adquirir per formació o a través de l’experiència. Són dos vies per les quals pots arribar a ser competent. Aquesta competència es valida, s’acredita, en el mercat laboral per mitjà de certificats de Professionalitat, títols de Formació Professional o títols universitaris. Per mitjà d’aquests estàs qualificat/a. Els certificats de Professionalitat o els títols de FP es poden obtindre, a més de cursant els seus corresponents mòduls formatius, inscrivint-te en les convocatòries que es realitzen de Procediments d’Avaluació i Acreditació de Competències Professionals.

El Servef disposa d’una xarxa de centres de formació amb una àmplia oferta formativa dirigida a cobrir les esmentades necessitats de qualificació.

Fins ací he parlat de les competències professionals específiques dels llocs de treball. Imprescindible comptar amb aquestes per a introduir-se i mantindre’s en el cada vegada més competitiu mercat laboral. No obstant això, a més d’aquestes, no podem oblidar les cada vegada més importants competències genèriques o transversals que, juntament amb les altres, ens permeten abordar amb èxit el que aqueixa 4a pota del tamboret que parlàvem abans no falle

Aquestes competències, extretes d’un recent estudi d’ofertes d’ocupació del SEPE són:

  • Responsabilitat i compromís amb els objectius de l’empresa

  • Iniciativa i dinamisme

  • Treball en equip

  • Actitud creativa

  • Disposició a l’aprenentatge continu

  • Inclinació a la innovació i a nous mètodes de treball

  • Qualitat

  • Orientació al client

  • Bon comunicador

  • Esforç, flexibilitat, organització.

Autor: Luis López Albaga és Director del Centre SERVEF de Formació – CRNFP de Paterna i autor del blog Luis Lopez Punt Com

Posted in Formació and tagged , , , , .