Les TIC augmenten les possibilitats de trobar ocupació

Si necessites millorar les competències digitals o habilitats TIC, LABORA t’ofereix l’oportunitat de formar-te de forma gratuïta

En l’actualitat, la manera de cercar ocupació ha canviat radicalment. Del currículum en paper porta a porta, hem passat al món digital on les xarxes socials s’han convertit en una plataforma que pot multiplicar potencialment les nostres possibilitats d’arribar a més gent, a més empreses.

No obstant açò, segueix havent-hi moltes persones desocupades que encara no tenen accés o no saben utilitzar les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (TIC) i, per aquest motiu, veuen minvades les seues possibilitats a l’hora de trobar ocupació. Aquestes persones es veuen afectades per la bretxa digital.

Però… què és exactament la bretxa digital?

La bretxa digital és la separació que existeix entre les persones que coneixen, tenen accés i utilitzen les Tecnologies d’Informació i Comunicació en la seua vida diària i aquelles que no poden accedir a les mateixes o que no saben com emprar-les.

Com afecta la bretxa digital a les persones desocupades?

Segons un estudi de recerca realitzat en el Espai Labora de Gandia, hem pogut comprovar que existeix un alt índex de persones desocupades que encara no tenen accés o no saben utilitzar les TIC. En aquest estudi s’han extret els següents resultats:

  • Ser desocupat/ada de llarga durada, tenir un baix nivell d’estudis o ser major de 52 anys influeixen en l’existència d’individus afectats per la bretxa digital. Al contrari ocorre amb les variables del gènere o la nacionalitat, que no influeixen en la bretxa digital.

  • Les persones desocupades en general realitzen amb facilitat aquelles gestions senzilles com conèixer o consultar la web de LABORA. No obstant açò, en tràmits que requereixen major nivell de capacitats digitals, com postular-se en ofertes de treball a través de GVAJobs, tenen majors dificultats.

  • En el percentatge d’utilització de GVAJobs destaca el perfil de nivell alt d’estudis i jove. No obstant açò, els grups de 30 a 51 anys comparteixen la preferència de cercar ocupació tanta per internet com a través de contactes.

  • El 32% de les persones desocupades enquestadess no tenien ordinador a casa, connexió a internet i correu electrònic.

  • Vegem a continuació el gràfic, en el qual s’observa com el 83,33% dels quals romanen més de quatre anys aturats no tenen eines informàtiques (no digitalitzats).

Gráfico. PERMANENCIA EN DESEMPLEO Y MEDIOS DIGITALES (ordenador, conexión a internet y correo electrónico)

Per què és important que LABORA done formació en cerca d’ocupació per Internet?

Com confirma l’estudi, la bretxa digital té un gran impacte en l’ocupabilitat. Les competències digitals cada dia són més importants per a poder desenvolupar-se en el dia a dia i, d’igual manera, cada vegada tenen un major pes en el món laboral.

El correu electrònic és un mitjà de contacte per a les empreses reclutadoras tan habitual com el telèfon. Si no tenim un compte de correu electrònic o no la utilitzem, perdem oportunitats d’ocupació.

Les xarxes socials i els portals digitals (com GVAJobs) s’han convertit en una eina fonamental per a la cerca de treball. Moltes empreses utilitzen les xarxes socials en les seues activitats diàries, tant per a seleccionar treballadors com per a captar nous clients o estar al corrent de les novetats de la competència. Per açò, cada vegada un major nombre d’ocupacions demanda l’ús d’ordinadors per a obtenir, emmagatzemar, produir o intercanviar informació.

Per tots aquests motius, en els Espai Labora s’estan realitzant tallers per a la cerca d’ocupació per internet, xarxes socials i marca personal. Si necessites millorar les teues competències digitals o habilitats TIC, tens l’oportunitat de formar-te de forma gratuïta.

Contacta amb el teu Espai Labora i informa’t!

Autora: Amparo Aparisi Just, Espai Labora Gandia

Posted in Cercar treball, Formació, Ocupació, Orientació, Sin categoría and tagged , , , , , , , , , , .