Troba el teu millor treballador: els avantatges de posar una oferta d´ocupació a través del SERVEF

El SERVEF ha experimentat un important canvi que es va iniciar amb el nou pla d’actuació, i gràcies a aquest el SERVEF ha accentuat l’atenció que prestava a les empreses. En aquest sentit, en el Blog del SERVEF també volem posar de manifest aquesta millora i demostrar que aquest organisme ofereix un excel·lent servei tant a les persones que cerquen una ocupació com a les que l’ofereixen. Els ocupadors no sempre coneixen tots els serveis que el SERVEF posa a la seua disposició, per la qual cosa, en aquest post desitgem destacar tots els avantatges i convenients que ofereix confiar-nos la gestió d’una oferta de treball.

– Accés ràpid i senzill al portal GVAJOBS, gestionat pel SERVEF.
Aquest portal permet la participació activa de tots dos actors de cerca i cobertura dels llocs de treball. L’empresari pot registrar l’oferta d’ocupació, consultar les candidatures presentades per les persones interessades en l’oferta, consultar els seus curriculum vitae, citar els candidats que considere més idonis i registrar el resultat de les selecció efectuada. L’ocupador té la possibilitat d’accedir en línia als currículums dels/de les candidats/es, seleccionar-los, descartar-los o contactar directament amb ells. Tot això des de l’ordinador de la seua oficina o des de la seua casa, sense perdre temps (que sempre és or) a desplaçar-se al Centre SERVEF corresponent.

El blog del SERVEF

– Accés a la major base de dades de demandants d’ocupació.
Tots els aturats de la Comunitat Valenciana que desitgen percebre una prestació han d’inscriure’s en el SERVEF prèviament. A més, les persones ocupades en cerca activa d’ocupació també poden inscriure’s en el nostre servei. Per aquest motiu, comptem amb la base de dades més potent que es puga oferir a un ocupador. Així mateix, tots els demandants d’ocupació realitzen una entrevista amb els nostres tècnics on acrediten tots els extrems de la seua carrera professional i acadèmica. Per això, totes les dades es troben contrastades i actualitzades.

– GRATUÏTAT dels nostres serveis.
El cost de posar una oferta en un portal d’ocupació privada ascendeix a més de 250€ aproximadament. Com a servei públic, totes les opcions que ofereix el SERVEF són sempre a cost zero per a l’empresa i per al/a la candidat/a. Si abans déiem que el temps és or, els diners, òbviament, també ho són.

– Tracte personalitzat.
L’empresa obté una atenció personalitzada mitjançant un gestor únic del seu compte que li facilitarà tots els tràmits. Els empleats públics del SERVEF posseeixen un alt grau de professionalitat avalat per una dilatada experiència en matèria d’intermediació laboral. A més, realitzen cerques actives de candidats/es mitjançant els sondejos en la nostra base de dades i col·laboren en la selecció.

– Àmplia difusió de l’oferta i confidencialitat de l’empresa.
La publicació de l’oferta en GVAJOBS implica la difusió d’aquesta en el portal d’ocupació de major rellevància a la Comunitat Valenciana. Però, al mateix temps, queda reservada la informació de l’empresa que publica l’oferta, les dades de la qual només coneixerà el SERVEF fins que la mateixa empresa decidisca comunicar als/a les candidats /es el seu nom i contacte.

– Accés a la Xarxa Eures.
EURES és una xarxa de cooperació creada per a facilitar la lliure circulació de treballadors dins dels 28 estats membres de la UE, i Suïssa, Islàndia, Liechtenstein i Noruega. El SERVEF està integrat en aquesta xarxa per a la cobertura de llocs en l’espai econòmic europeu. A través de cada centre, l’empresari pot ser derivat al conseller EURES de la seua província i, d’aquesta forma cercar candidats/es en tota la UE.

– Servef Espai Empreses
El Servef Espai Empreses és un centre creat per a l’atenció de grans empreses, cooperatives i altres empreses de rellevància social a la Comunitat Valenciana. Aquest espai ajuda en la identificació, selecció i capacitació dels RRHH d’aquestes empreses.

Tots aquests serveis estan a l’abast de qualsevol ocupador: autònoms, emprenedors, PIMES i grans empreses. Oferim la nostra ajuda a totes les empreses des del seu municipi fins a tot l’espai europeu, sempre amb les garanties que ofereix un servei públic. Per descomptat, el millor moment per a presentar la teua oferta d’ocupació en el SERVEF és ara.

Autor: Adolfo Terrasa, tècnic del servei Espai-Empreses del SERVEF

Posted in Empreses and tagged , , , , , , , , .