AUTOCANDIDATURES: Una altra via per a buscar ocupació.

Com a orientadora laboral, quan plantege a les persones en cerca d’ocupació que utilitzen l’autocandidatura o candidatura espontània com un altre mitjà per a buscar treball, el primer que em comenten és que no saben a què em referisc amb el terme autocandidatura. Si els pregunte si fan  bustiada de currículum ( cosa que desaconselle) o entreguen personalment el seu currículum a les empreses, el sí és rotund, davant el comentari tímid que hui en dia et deriven al seu web perquè els faces arribar la informació. Així que, en aquests casos, el que fan és entrar en la web de la companyia, buscar l’apartat “Treballa amb nosaltres” i emplenar el formulari corresponent o, en cas que no hi haja aquest apartat, el remeten al correu d’informació general.

És això l’autocandidatura? La resposta és clarament un no. Encara que el terme comprén el fet de fer arribar el teu currículum a l’empresa, encara que no hi haja cap oferta, només amb el lliurament d’un currículum genèric perquè el tinguen no significa que hàgem realitzat una autocandidatura.

Aquesta, per contra, consisteix a “presentar-nos” a la companyia, fer-los arribar el nostre interés per treballar amb ells, demostrar-los que la coneixem i deixar-los clar tot el que podem oferir-los com a membre integrant de l’equip i de l’organització si ens contractaren, i la bustiada o l’emplenament del formulari web no serveixen per a això.

Realitzar una correcta candidatura espontània i, en general, una bona cerca d’ocupació, suposa invertir en temps i esforç, i encara que tot esforç té la seua recompensa, és cert que al fet de buscar ocupació s’uneixen altres factors (econòmics, familiars, de salut, etc) que, a més de limitar-nos el temps de dedicació, ens espenten a la immediatesa, a necessitar un treball ja, i en tardar més del que ens agradaria ens frustrem. És per això que per a avançar en la cerca d’ocupació és necessari establir un pla d’acció, que ens permetrà organitzar tots els passos per a aconseguir la nostra meta: trobar treball, el nostre treball.

Una de les accions que podem realitzar, com deia abans, és la de postular-se a ocupacions que encara no s’han oferit mitjançant una candidatura espontània. Per a això hem de dur a terme una sèrie de passos, comuns en tota cerca d’ocupació, que es podrien resumir en autoconeixement, estudi de les demandes del mercat laboral (això és, coneixement del que busca l’empresa) i màrqueting personal o automàrqueting  (això és, saber vendre’s).

El primer pas que has de realitzar és treballar l’autoconeixement. Això et permetrà saber en el que t’agradaria i pots treballar i què pots oferir a les empreses a què et postularàs, però a més el procés d’aprenentatge de prendre consciència d’un mateix t’ajudarà també a nivell personal.

A continuació realitza una cerca de les empreses del sector en què t’agradaria treballar o en què creus que el teu perfil pot encaixar, ordena aquest llistat segons el teu interés i posa’t mà a l’obra: imbueix-te de tota la informació que hi haja sobre aquestes. Com? A través del seu web, si el té. Para atenció a l’apartat “Coneix l’empresa”, t’ajudarà a conéixer els seus valors i la seua missió; busca notícies o novetats de la signatura (solen tindre un apartat de “Notícies”, però no et quedes ací); usa les xarxes socials per a localitzar els seus empleats o les seues empleades actuals i passats. Aquesta cerca t’ajudarà a saber quin tipus de candidat i candidata busquen i així poder dirigir la teua candidatura.

A partir de la informació obtinguda, ja pots exposar què pots oferir a la mercantil a través d’un currículum i una carta de presentació personalitzada i adequada a l’organització a la qual la dirigeixes. No uses la mateixa carta de presentació i el mateix currículum per a totes.

Una vegada els tingues llestos, envia’ls a la persona encarregada dels processos de selecció. Si desconeixes qui és, indaga en això (xarxes socials, web) o fins i tot pots telefonar-los i preguntar aquesta dada informant que és per a fer-los arribar el currículum, segur que t’ho faciliten sense problemes. L’opció recomanada és que li’l faces arribar per e-mail.

Finalment, porta un control de les teues candidatures espontànies i de la teua cerca d’ocupació en general a través d’una agenda de cerca per a ajudar-te en la teua planificació i permetre’t portar un control i un seguiment de l’evolució amb cadascuna de les empreses, i així poder visualitzar tot el que has aconseguit i el temps dedicat i què ha passat. Recorda que, excepte indicació diferent, es recomana tornar a remetre el currículum a la companyia als 6 mesos des que li’n vas enviar l’últim.

Si vols més informació sobre com realitzar autocandidatures o sobre un altre aspecte relacionat amb l’ocupació, recorda que en LABORA disposem d’un servei d’orientació en cada Espai LABORA on podem ajudar-te.

Per què no t’afanyes a buscar el teu treball?

M.ª Ángeles Roig.
Orientadora Espai Labora de Sueca.

Posted in Cercar treball, Currículum, Demandant d'ocupació, Espai Labora, Labora, Ocupació, ofertes d'ocupació, ofertes de treball, Orientació.