Com puc ser Formador o Expert Docent?

Potser no eres conscient del potencial del teu curriculum vitae, però tal vegada compleixes els requisits per a ser Formador o Expert Docent. D’aquesta manera s’obri una porta al teu futur laboral i pots dedicar-te professionalment a la Docència. T’ho expliquem breument.

Actualment, la formació professional per a l’ocupació que s’ofereix, condueix majoritàriament a l’obtenció d’un Certificat de Professionalitat. I per a impartir-la, es necessiten docents. És ací on s’obri una porta al teu futur laboral, ja que pot ser que complisques els requisits per a ser Docent i per falta d’informació no fores conscient d’això.

Com pots comprovar-ho?

Pots accedir a les diferents especialitats formatives que conformen el repertori nacional de certificats de professionalitat i buscar aquella que siga del teu interés. En l’apartat de prescripcions dels formadors s’especificarà els requisits per a ser Formador d’aquesta especialitat. Com a regla general es requerirà: un títol o certificat de professionalitat concret, juntament amb una experiència professional mínima en les unitats de competència que pretens impartir. A part hauràs d’acreditar que posseeixes competència docent. Per a acreditar la competència docent requerida, el formador o persona experta haurà d’estar en possessió del certificat de professionalitat de formador ocupacional o del certificat de professionalitat de docència de la formació professional per a l’ocupació, encara que existeixen excepcions per a aquelles persones que posseïsquen alguna de les següents titulacions o certificacions:

• Llicenciats en Pedagogia o Psicopedagogia.
• Graduat en l’àmbit de la Psicologia o de la Pedagogia (o títol universitari oficial de
postgrau en els citats àmbits).
• Mestre (en qualsevol de les seues especialitats).
• Certificat d’Aptitud Pedagògica.
• Títols professionals d’Especialització Didàctica i el Certificat de Qualificació
Pedagògica.
• Màster Universitari habilitant per a l’exercici de les Professions regulades de Professor d’Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Escoles
Oficials d’Idiomes.
• Els qui acrediten la superació d’un curs de formació equivalent a la formació
pedagògica i didàctica exigida per a aquelles persones que, estant en possessió d’una
titulació declarada equivalent a l’efecte de docència, no poden realitzar els estudis de
màster.
• Els qui acrediten una experiència docent contrastada d’almenys 600 hores en els últims
deu anys en formació professional per a l’ocupació o del sistema educatiu.

Així doncs, si veus que compleixes els requisits, pots presentar-te com a candidat a Formador o Docent en aquelles Entitats que impartisquen aquestes especialitats (acadèmies, centres d’estudis, àrees de formació de sindicats o de la patronal, etc.). I també pots estar pendent de les convocatòries que realitzen les diferents Administracions Públiques per a personal expert docent (com en el cas de LABORA).

Autor: Jose Luis Ortega, Técnico de Formación del CIPFP Catarroja. 

 

Posted in Certificat de Profesionalitat, Espai Labora, Expert Docent, Formació, Formadores, Labora, Ocupació, Orientació, Servei Valencià d'Ocupació i Formació and tagged , , , , , , , , .