L’ARRIBADA DEL REACT

Origen i significat del React-EU

Com a resposta a la pandèmia de COVID-19, la UE a través del Consell Europeu va confirmar a l’abril de 2020, un «full de ruta per a la recuperació» provocada per aquesta crisi sanitària, amb un fort component d’inversió econòmica instant la creació del Fons Europeu de Recuperació.

Durant l’any 2020, sumits en aqueixa important crisi, es va encomanar a la Comissió al fet que analitzara les necessitats amb la finalitat d’orientar els recursos cap a aqueixos sectors i parts geogràfiques de la Unió més afectats, a més d’aclarir els vincles amb els marcs financers pluriennals amb l’arribada del nou període 2021-2027.

Per tant, detectat aquest important problema i la seua urgent necessitat de solució, es van crear uns Fons Excepcionals de Recuperació denominats React-EU, amb un import excepcional addicional de fins a 47.500.000.000€ (a preus de 2018), per als compromisos pressupostaris dels Fons Estructurals per als anys 2021 i 2022, a fi d’ajudar als Estats membres i les regions, que s’hagen vist més afectats per la reparació de la crisi en el context de la pandèmia i les seues conseqüències socials, i que estan preparant una recuperació verda, digital i resilient de l’economia, que ve a constituir les sigles incloses en l’esmentada denominació en anglés.

L’objectiu, garantir el manteniment de l’ocupació

Segons resa en el Reglament de la Comissió aprovat a tal fi, es recorda que aquests recursos REACT-UE se centren exclusivament en aquest nou objectiu temàtic de reparació, constituint una prioritat única d’inversió, a fi de permetre una programació i aplicació simplificades d’aquests recursos. Així mateix, ha de preveure’s la possibilitat d’utilitzar qualssevol d’aquests recursos per a reforçar l’ajuda a les persones més desfavorides i a la Iniciativa d’Ocupació Juvenil (YEI).

En el cas del Fons Social Europeu, en el qual s’emmarca la Generalitat Valenciana i Labora en relació amb aquests fons excepcionals, han de ser utilitzats per a donar suport a l’accés al mercat de treball i els sistemes socials, garantint el manteniment de l’ocupació, en particular mitjançant règims de reducció del temps de treball i el suport als treballadors per compte propi, els emprenedors i els professionals independents, els artistes i els treballadors creatius.

La Comunitat disposarà de 791 milions de fons React-EU

L’avantatge addicional d’aquests fons és que en la despesa que es produeix en les operacions o actuacions que duu a terme el Fons Social Europeu, ha de ser subvencionable des de l’1 de febrer de 2020 aquesta despesa i els Estats membres, en aquest cas Espanya i més concretament en el nostre cas, la Comunitat Valenciana, han de tindre la possibilitat excepcional de sol·licitar l’aplicació d’un percentatge de cofinançament de fins al 100% per als diferents eixos prioritaris dels programes operatius que reben suport d’aquests recursos REACT-UE.

Aquesta mateixa setmana s’ha publicat l’aprovació de la proposta de la Generalitat Valenciana de destinar 790,64 milions dels 1.254 que té assignats d’aquest fons React-EU per als objectius específics ja comentats. D’aquesta manera, el Consell veurà incrementada la quantia d’ajuda europea tant del Programa Operatiu Regional FEDER com del FSE que en el seu període 2014-2020 tenia previst 590,57 milions inicials als 1.381,21 milions d’euros actuals.

Segons declaracions des de la Secretaria Autonòmica de Model Econòmic, es va apuntar: «L’objectiu del React és que les ajudes i els diners arriben de la forma més immediata possible al teixit productiu, als ciutadans i als serveis públics», mitjançant un desplegament accelerat d’aquests fons React-EU per a la reparació de la crisi.

Servei de Coordinació del Fons Social Europeu

Posted in Sin categoría.