Com renovar la demanda d’ocupació per internet

Saps com renovar el DARDE des de la pàgina web de LABORA?

Renovar el DARDE és obligatori per a les persones demandants d’ocupació. Des del Servei Valencià d’Ocupació i Formació, LABORA, oferim diferents opcions per a realitzar la renovació. Pots renovar:
• Per internet en http://www.labora.gva.es/es/miservef.
• Mitjançant l’App GVA AutoServef.
Telefonant al número de la Generalitat, 012 (96 386 60 00)
• Als Caixers AutoServef.

En aquest article, explicarem pas a pas com renovar la demanda d’ocupació per internet. Però abans, aclarirem alguns conceptes:

Què és el DARDE?

El DARDE és el Document d’Alta i Renovació de la Demanda d’Ocupació, conté les dades personals de la persona demandant i en ell s’indica la data d’inscripció i la data en la qual s’ha de realitzar la renovació. El DARDE és el document que acredita que una persona és demandant de treball.

Per a poder accedir als serveis que oferim des de LABORA, el DARDE és indispensable. Sense estar inscrit com a demandant d’ocupació no es pot realitzar cursos, apuntar-se a ofertes de treball o rebre orientació en el Servei Valencià d’Ocupació i Formació.

La renovació del DARDE és normalment cada tres mesos. És imprescindible renovar en la data indicada. Si s’oblida realitzar la renovació, la persona usuària és donada de baixa com a demandant en LABORA i, si està cobrant prestació per desocupació per part del SEPE, la no renovació implicarà que no cobre la prestació fins que es torne a donar d’alta i pot comportar la pèrdua de la prestació d’un, tres o sis mesos.

Un exemple de DARDE:

 

Una vegada aclarits aquests aspectes, veurem com realitzar la renovació online.

Renovar per internet

El primer pas és accedir a labora.gva.es i entrar en l’apartat de AutoServef.

 

Després cal prémer en la icona de Renovació i Inscripció.

I després, en el nou menú, punxar en Renovació.

 

S’accedeix a la pantalla on la persona usuària ha d’identificar-se mitjançant la seua NID, és a dir, el Número d’Identificació de Demanda. Aquest número correspon al NIF amb una D davant o al NIE amb una E.

 

A continuació, s’ha d’introduir el Codi AutoServef que apareix en el DARDE. Per als casos en els quals l’usuari ha extraviat el seu DARDE, s’ha habilitat l’opció d’“oblit de codi Autoservef”. Prement aquesta opció, s’envia una nova clau per sms al número de mòbil que consta en la demanda.

 

El sistema permet llavors renovar la demanda, sempre que siga en el mateix dia que indica el document DARDE. Després de l’acció de renovació, es genera un nou document DARDE en format .pdf que es pot imprimir o guardar en l’ordinador.

Si encara tens dubtes, pots veure aquest tutorial:

Per a finalitzar, recordem que els problemes de connexió que dificulten o impedisquen l’accés al servei de renovació de la demanda a través de la web, no eximeixen a la persona demandant d’ús de l’obligació de renovar el DARDE en la data establida.

En el cas que no pugues renovar per internet, pots fer la renovació a través de l’App GVA Autoservef), telefonant al número de la Generalitat 012 (963866000) o personalment en un Caixer AutoServef.

 

 

Autora: Nuria Glez. Carpena, Departament de Comunicació de LABORA.

Posted in anglès, AutoServef, Cercar treball, DARDE, Demanda d'Ocupació, Espai Labora, Labora, Ocupació, Orientació, Renovació, Servei Valencià d'Ocupació i Formació and tagged , , , , , , , , , , , .