De la gestió d’ofertes als serveis a empreses: el repte dels Espai Labora

Si hi ha alguna cosa que caracteritza els canvis que la transformació digital està produint en les Organitzacions, és que els models de negoci deixen de centrar-se en els productes per a evolucionar cap a la prestació de Serveis. Aquest canvi, conseqüència de la incorporació de la tecnologia digital als processos de gestió, aplica tant a l’Empresa com a l’Administració Pública, i els Espai Labora són un clar exemple.

A Labora, fa alguns anys es va impulsar un procés de transformació l’objectiu de la qual era incrementar i personalitzar els Serveis d’Orientació, i crec que les idees que ho van facilitar bé pogueren servir-nos, ara, de guia, en una segona fase, per a afrontar el canvi del model d’atenció a les Empreses en els Espai Labora.

Tradicionalment, els Espai Labora (abans, Centres Servef d’Ocupació) han centrat l’atenció a les Empreses en la gestió de les ofertes d’ocupació, el principal objectiu de la qual era proporcionar-los els candidats més adequats en funció dels requisits de l’oferta.

Aquest model de gestió està sent objecte de revisió, just en un moment en el qual, com abans esmentava, els Serveis d’Ocupació, així com el conjunt de l’Administració Pública, estan sent impactats per un procés de digitalització que obliga a repensar com és la forma més efectiva d’oferir valor a la societat: Cap a on anem?

Des de la Direcció de Labora, en lògica amb aquests canvis, s’ha optat per evolucionar cap a un model basat en la prestació de Serveis a les Empreses, que està suposant un repte per als Espai Labora perquè, com tota transformació, suposa trencar amb hàbits i inèrcies, la qual cosa impacta no solament en les directrius, i en els processos, sinó, especialment, en la pròpia cultura de l’Organització.

Fruit d’aquest canvi d’estratègia, són les actuacions que tots els Espai Labora hem estat realitzant, de forma conjunta, i coordinada, en els mesos de març i abril, en triar com a tema del mes els “Serveis a Empreses”, i que han culminat el passat 4 d’abril, amb una Jornada Informativa per a Empreses.

Però, la veritat, és que aquest solo és l’inici d’un canvi més profund, i tal vegada, per això mateix, necessitarem dotar-nos d’una visió per a poder guiar els nostres esforços d’acord amb les transformacions que s’estan produint en la nostra societat: I si l’Orientació fóra aquesta visió?

Pensar en termes d’orientació, suposa parlar de relacions, informació, acords, assessorament, autonomia…i tots aquests conceptes abstractes tenen com a denominador comú que són aplicables a una prestació de Serveis personal, que és el que tots els que treballem en Labora caminem buscant: acostar-nos a les Empreses per a tractar de conéixer les seues necessitats, i adaptar nostre porfolio, per a oferir-los un Servei Públic de qualitat.

Si l’Orientació fóra la nostra visió, la veritat és que s’obri tot un món de possibilitats per a dotar de continguts a la relació dels Espai Labora amb les Empreses; vegem, alguns exemples:

  • Orientació en la confecció dels prospectes d’ofertes, per a aconseguir més transparència de les vacants que s’ofereixen.
  • Orientació per a definir els perfils més adequats a les ofertes, i aconseguir el millor encaix d’oferta i demanda.
  • Orientació sobre la situació del mercat de treball en cada sector, per a trobar els mecanismes de gestió de les ofertes més efectius.
  • Orientació per a informar sobre mesures de foment a la contractació, en funció dels perfils oferits.
  • Orientació en bones pràctiques de selecció, per a aconseguir els millors candidats, prenent consciència dels biaixos en els processos de selecció.
  • Orientació per a explotar totes les noves formes de trobar candidats, aprofitant tot el potencial de les xarxes i la tecnologia.
  • Orientació per a destacar l’enorme potencial d’alguns col·lectius (joves, sèniors, dones…), per a millorar la seua inserció laboral.
  • Orientació per a ressaltar l’enorme importància de la formació del capital humà.
  • Orientació per a difondre els valors de la cultura de treball col·laborativa, centrada en el valor de la persona
  • I Orientació, en definitiva, com a model de relació, com a mètode de treball, com a forma d’acostar-nos a les Empreses, perquè les Empreses estan formades per Persones, no ho oblidem.

Aquest canvi en el model d’atenció a les Empreses, és coherent amb la digitalització que abans s’ha esmentat, doncs en automatitzar-se bona part dels processos de gestió de les ofertes d’ocupació, s’obri la possibilitat de crear un espai relacional amb les Empreses, que pot ser l’oportunitat perfecta per a oferir-los Serveis de major valor afegit, des d’un enfocament basat en l’Orientació.

Però, a més, sabem que estem en un moment complex, doncs al costat d’una evadisca taxa d’atur, es produeixen fenòmens d’escassetat de talent derivats de diversos factors, entre els quals podem esmentar: l’evolució del mercat de treball cap a perfils tecnològics, la seua lenta adaptació als canvis derivats de la introducció massiva de la tecnologia, en quasi tots els sectors, o les noves demandes socials dels treballadors (conciliació, flexibilitat horària, desenvolupament de carrera…); i, tot això, sense oblidar, la cada vegada major importància que estan adquirint les anomenades competències blanes (“soft skills”), conseqüència dels canvis que s’estan produint en les formes de treball, cada vegada més flexibles, més àgils, més centrades en el treball en equip, i en el valor de les relacions personals, tot la qual cosa el que requerirà, sens dubte, un canvi, també, en les formes de captació i selecció dels candidats.

Doncs bé, és evident que en aquest context, un model de gestió més relacional, basat en l’Orientació a l’Empresa, pot resultar més efectiu per a aconseguir l’objectiu de prestar aquests Serveis d’Ocupació, moderns i de qualitat, que les Empreses demanden, i que Labora, com a Servei Públic d’Ocupació, ha d’aspirar a oferir.

Aquest és el repte al qual s’enfronten els Espai Labora, i que les Persones que en ells treballem, afrontem amb tanta humilitat com il·lusió.

Autor: Pedro Valero. Director de l’Espai Labora de Silla.

Posted in Busque treballadors, Empreses, Espai Labora, GVAJobs, Labora, Ocupació, ofertes d'ocupació, ofertes de treball, Orientació, Servei Valencià d'Ocupació i Formació, Web and tagged , , , , , , , , , , , , .