Recomanacions per a cuidar la salut de les persones que estan teletraballant

  • El teletreball ha arribat sense previ avís per a la gran majoria de la ciutadania, la qual cosa ha generat alguns riscos per a la salut i el benestar de les persones

  • El Invasat recull en el seu informe exercicis per a mitigar els riscos de treballar des de casa

La crisi sanitària provocada per la Covid ha convertit el teletreball en alguna cosa més que una opció per a moltes persones treballadores de la Comunitat Valenciana. Abans de la pandèmia, i segons dades de l’Eurostat a Espanya, a penes un 4,3% dels treballadors es connectava a distància per a exercir el seu treball. El Reial decret llei 8/2020 que estableix expressament en el seu art. 5 el caràcter preferent del treball a distància, ha canviat el panorama del teletreball de manera radical malgrat que no es tenen dades oficials.

No obstant això, el teletreball ha arribat sense previ avís per a la gran majoria de la ciutadania, la qual cosa ha generat alguns riscos per a la salut i el benestar de les persones. Per aquesta raó, l’Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball (INVASSAT) ha realitzat un informe amb les principals recomanacions així com unes indicacions sobre els riscos laborals en l’ús de l’ordinador fora del lloc habitual de treball amb l’objectiu que el “treball s’adapte al treballador i no al contrari”.

L’informe realitzat per l’Invassat assenyala que els principals riscos als quals estan exposades les persones durant l’ús de l’ordinador convencional són: fatiga visual, trastorns musculoesquelètics i fatiga mental.

D’altra banda, els factors de risc addicionals que origina la utilització d’ordinadors portàtils respecte de la utilització d’ordinadors convencionals són:

La improvisació del lloc de treball que pot dificultar l’adopció de postures de treball còmodes o correctes.

El disseny integrat de la pantalla i el teclat de l’ordinador portàtil no permet ajustar de manera convenient i ergonòmica la distància de la persona usuària entre el teclat i la pantalla.

Haver de carregar i transportar l’equip de treball durant el desplaçament entre diferents centres de treball incideix en una sobrecàrrega muscular localitzada.

Segons el Invassat, els riscos poden evitar-se mitjançant un bon disseny de l’espai de treball, una correcta organització del treball, una vigilància de la salut i una formació i informació adequades del personal empleat públic.

Així, respecte al disseny d’espai del treball l’informe assenyala que les dimensions de la taula han de ser suficients per a poder col·locar la pantalla, el teclat, el ratolí, els documents i la resta d’elements i materials de suport. La distància entre la pantalla i els ulls no ha de ser inferior a 40 cm ni superior a 90 cm.

Quant a la cadira, ha de ser regulable en altura i inclinació. La vora del seient ha de ser arredonit i el respatler amb una suau prominència que permeta el suport lumbar. El teixit ha de ser de teles transpirables.

La cadira ha de disposar de cinc suports amb rodes. En el cas que no es puga regular l’altura de la taula i no es descansen fermament els peus en terra, o que es note pressió de la vora davantera del seient sobre les cuixes, s’haurà de fer ús d’un REPOSAPEUS.

Entorn de treball

Un dels elements principals a l’hora de treballar és la il·luminació i el soroll. L’Invassat recomana 500 lux per a treballs d’oficines

Es recomana mantindre un nivell sonor continu equivalent de 55 dB en tasques complexes o amb un alt nivell de concentració. Quant a la temperatura, l’informe assenyala que la temperatura idònia a l’estiu (època d’aire condicionat) està entre 23 °C i 26 °C. A l’hivern (època de calefacció) entre 20 °C i 24 °C. Es recomana, optar per la ventilació natural, obrint les finestres de les habitacions de manera freqüent.

L’Invassat també realitza recomanacions respecte a la gestió del temps. En aquest sentit, recomana realitzar exercicis de manera periòdica o no treballar davant d’un ordinador portàtil més de dues hores seguides.

L’informe i totes les recomanacions han sigut enviades a tot el personal funcionari i es pot consultar en la pàgina web del Invassat http://prevencio.gva.es.

Departament de Comunicació de Labora

Posted in Cercar treball, Competències Clau, Demanda d'Ocupació, Demandant d'ocupació, Entrevista de treball, Espai Labora, Et Formem, Et Formen, Formació, Formadors, Fòrum d'Ocupació, Inscripció, Labora, Millora d'ocupació, Ocupació, ofertes d'ocupació, Orientació, Punt Labora, Web, xarxes socials.