Actualitza les teues dades des de casa: L’AUTOENTREVISTA en PuntLabora

En els Espais Labora són nombroses les consultes de les persones que tenen dificultats per a fer tràmits telemàtics en el nostre web perquè no han actualitzat les seues dades de contacte o del seu currículum. Aquestes sol·licituds s’han incrementat des de l’inici de la pandèmia de la Covid-19, pel ràpid augment de les persones demandants d’ocupació davant la impossibilitat de ser atesos presencialment en les nostres oficines.

Malgrat que a poc a poc anem reprenent en les oficines l’atenció presencial amb cita prèvia, no està de més dedicar un article en el nostre blog per a recordar que els usuaris i les usuàries tenen la possibilitat d’actualitzar les seues dades mitjançant el nostre web PUNT LABORA, utilitzant l’opció d’Autoentrevista. Amb aquesta eina, en qualsevol moment i des de casa, les persones inscrites en LABORA poden revisar i modificar les dades que figuren en la seua fitxa de demanda, evitant les interaccions socials no imprescindibles.

L’Autoentrevista només està disponible en el nostre web, no en l’App. Podem localitzar-la en la pantalla a la qual accedim després d’identificar-nos en el web, en la part inferior dreta, just baix del nostre nom i l’estat de la nostra demanda d’ocupació.

En fer clic en Autoentrevista, un avís ens recorda la necessitat que tota la informació que aportem siga veraç i justificable documentalment, ja que la seua finalitat és proporcionar un millor servei d’intermediació laboral per part de LABORA. La informació incorrecta o falsa, a més a més de ser contrastada pel nostre personal tècnic, només perjudicarà l’usuari i la usuària, ja que dificultarà l’accés als nostres serveis.

Després d’entrar en l’Autoentrevista, ens trobarem amb un formulari on figuren les nostres dades agrupades en diferents apartats:

Ací es poden modificar les dades de contacte (telèfon, correu electrònic) així com el domicili de residència i el de notificacions. El canvi de domicili de residència ha d’acreditar-se adjuntant algun document que acredite el nou domicili (DNI, certificat de padró…) sempre que el teu Espai Labora no canvie. En aquests casos, el canvi ha d’acreditar-se presencialment en el nou Espai Labora al qual ens traslladem, demanant cita prèvia mitjançant el formulari, marcant l’opció “altres”.

En aquest apartat també se pot acreditar la circumstància de tindre reconeguda una diversitat funcional superior al 33%.

En aquest apartat es poden veure les titulacions ja acreditades a LABORA i es poden afegir nous títols de formació reglada, certificats de professionalitat, cursos de formació complementària i el nivell de destresa en idiomes, sent imprescindible adjuntar les titulacions en format PDF perquè queden degudament acreditades en la demanda.

En la demanda d’ocupació es pot fer constar l’interés fins a un màxim de sis ocupacions per a la recerca d’ocupació. En l’Autoentrevista es poden afegir, llevar i modificar ocupacions, així com l’experiència en el lloc de treball. Tanmateix, en la revisió que el personal tècnic de LABORA faça de l’Autoentrevista, es tindrà en compte si la persona demandant d’ocupació reuneix els requisits de titulació exigits per a realitzar l’ocupació i que l’experiència haja sigut acreditada adjuntant la documentació en format PDF (vida laboral, nòmines, certificats de serveis, etc.).

Els usuaris i les usuàries poden triar el tipus de jornada i l’àmbit geogràfic del seu interés per a optar a llocs de treball i a cursos de formació. L’únic límit establert en aquest cas afecta les persones perceptores de prestacions per desocupació, que no podran limitar la jornada de treball i el seu àmbit geogràfic mínim per a la recerca d’ocupació serà la seua comarca de residència.

S’agrupen en aquest menú “altres dades” d’interés que poden ser decisius a l’hora d’accedir a un lloc de treball, com són els carnets de conduir, els certificats professionals que habiliten per a dur a terme una activitat, els coneixements informàtics i si té disponibilitat de vehicle.

Des d’ací la persona demandant d’ocupació pot fer constar el seu interés per a rebre serveis de LABORA: orientació laboral, formació (cursos) i ETCOTE (Escoles Taller- Cases d’Oficis – Tallers d’Ocupació).

  • Resum i Comunicació

L’últim apartat té, en primer lloc, un “resum” que ens recorda si alguna modificació realitzada ha quedat sense acreditar, perquè puga corregir-se abans de finalitzar l’Autoentrevista.

En segon lloc, apareix un requadre on la persona pot fer constar qualsevol dada que no tinga un apartat específic en l’Autoentrevista o bé qualsevol altra consideració o dubte que vulga plantejar.

Després de revisar tots els apartats de l’Autoentrevista, per a terminar-la s’ha de prémer el botó “Finalitzar Autoentrevista”. Es es fa correctament, apareixera en la pantalla aquest requadre:

A partir d’aquest moment, la persona demandant d’ocupació queda a l’espera del seu Espai Labora, on el personal tècnic revisarà les dades modificades i procedirà a validar-los en cas que hagen sigut acreditats correctament i s’enviarà un correu electrònic, finalitzant d’aquesta manera l’Autoentrevista.

Si falta documentació o si el personal tècnic té dubtes sobre les dades modificades en l’Autoentrevista, contactarà amb la persona usuària per telèfon o correu electrònic per a arreplegar la informació necessària.

Les persones inscrites en LABORA poden fer ús del tràmit de l’Autoentrevista de manera indefinida, inclús per a verificar les dades de la seua fitxa de demanda sense modificar-les. No obstant això, recorde que en les nostres oficines seguim realitzant les actualitzacions de dades amb cita prèvia d’Atenció Personalitzada i sempre estarem encantats d’atendre’t i ajudar-te.

Si t’ha interessat aquesta entrada, pot ser que també vullgues llegir aquesta altra escrita per Silvia Illescas Soto, Tècnica de l’Espai Labora Elx Centre. “Has acreditat a LABORA els teus estudis i la teua experiència laboral?”

Posted in Busque treballadors, Cercar treball, Certificat de Profesionalitat, Competències Clau, Currículum, DARDE, Demandant d'ocupació, Entrevista de treball, Espai Labora, Et Formem, Et Formen, Formadors, Fòrum d'Ocupació, GVAJobs, Inscripció, Labora, Millora d'ocupació, Ocupació, ofertes d'ocupació, ofertes de treball, Orientació, Punt Labora, Renovació, Taller d'Ocupació, Web, xarxes socials.