És l’hora de les idees en Labora?

En moments excepcionals, com el que estem vivint, pot ser que siga interessant obrir una porta a idees, aparentment, contraintuïtives, provocadores, o contràries, a priori, al que se suposa que caldria fer, fins i tot encara que pogueren ser inviables.

La situació, terrible, per la qual hem passat (i de la qual no hem eixit del tot), tendeix a deixar-nos parats, immòbils, al principi, però després, passat un temps, produeix l’efecte contrari, i, una espècie de sentiment de culpa, ens fa moure’ns de manera frenètica, com a pollastre sense cap.

No obstant això, entre totes dues “estratègies”, també cal reservar un espai per a pensar mons possibles, amb l’enorme avantatge que moure les neurones, causa menys problemes que canviar els mobles de lloc, i és més barat.

A continuació, es proposen quatre idees (diferents), per a abordar el canvi en els Espai Labora, a partir de la situació de pandèmia que estem vivint; segurament, com abans deia, resultaran impracticables o inadequades, però crec que dedicar-los uns minuts d’atenció, no pot causar-nos un mal irreparable.

Primer les enunciaré, i després els dedicaré un breu paràgraf per a esbossar-les:

  1. No fa falta més atenció telemàtica, sinó més empatia: ens hem refugiat en el teletreball fugint del virus, perquè no n’hi havia una altra, però ara cal asseure’ns en el nou territori (digital), i aprendre noves maneres de relacionar-nos.
  2. Cal tancar els centres, per a obrir-los a les idees: no necessitem més hores d’atenció al públic, sinó més idees per a atendre’l millor; i això necessita espais, i temps, per a la reflexió, per a les propostes, i la posada en comú, però també per a mirar fora i aprendre d’uns altres (el següent punt, abunda en aquesta idea)
  3. Menys sales d’espera i més cafeteres (l’oficina invertida): cal ajuntar-nos en l’oficina per a dissenyar estratègies, i marxar-nos a casa per a posar-les en pràctica: síncron i asíncron, no tenen perquè equiparar-se a presencial i telemàtic, repectivament.
  4. No cal teletreballar per a conciliar, cal teletreballar per a ser més efectius: vincular teletreball i conciliació, desenfoca el problema; el més important és diferenciar entre llocs, i no (només) entre persones, perquè el teletreball és una manera d’organitzar el treball, per a millorar la prestació de serveis, i no (només) un dret, i molt menys un dret (només) d’alguns.
  5. No sé si aquestes idees provocaran algun debat, perquè igual ni tan sols el mereixen, però el que sí que tinc clar, és que en Labora necessitem idees per a afrontar el futur, i no podrem tindre-les si no obrim les portes però, sobretot, perquè córrega l’aire (de les idees).

Pedro Valero

Espai Labora de Silla

Posted in Labora.