4 termes clau per a entendre com s’estructura la Formació Professional

Quan cerquem informació general sobre el sistema de formació professional en el nostre país, trobem molts termes amb els quals no estem familiaritzats: ocupació, qualificació, competència, certificació, … que resulten en moltes ocasions difícils d’entendre, fins i tot per als que treballem en l’administració, tot i que les explicacions reprodueixen expressions preses directament de lleis, reials decrets, etc. Tractarem d’explicar alguns termes a continuació, i descobrir la relació que existeix entre aquests.

1. Ocupació
En un context laboral es parla d’estar “ocupat/a”, quan una persona realitza una activitat professional en un lloc de treball.

 

Ocupació: “Una agrupació d´actividades professionals pertajents a diferents llocs de treball amb característiques comunes, les taques de les quals es realitzen amb normes, tècniques i mitjans semblats, i reponen a un mateix nivell de qualificació professional”.

Les ocupacions, a Espanya, es classifiquen dins del Catàleg Nacional d’Ocupacions (CNO). Fes una prova. Consulta el catàleg en l’enllaç anterior i troba quines són les ocupacions relacionades amb el teu treball o en què t’agradaria treballar.

2. Competència professional

Ser “competent” professionalment indica que una persona té els coneixements i les habilitats per a exercir un treball concret, d’ací la següent definició que es troba en la normativa vigent.
La normativa ens ho explica així:

 

Competència professional: és el conjunt de coneixements i capacitats que permeten l´exercici de l´activitat professional,   d´acord amb les exigències de la producció i l´ocupació.

Ley 5/02

Ara quan vegem que un certificat de professionalitat està estructurat en “unitats de competència” que poden ser certificades parcialment, ho entenem millor, veritat?

3. Qualificació professional
Sabies que les empreses demanen, cada vegada més, treballadors que puguen certificar el seu nivell de “qualificació professional” ? Si bé, no són un instrument per a regular professions.
Les “qualificacions professionals” són “la clau” per a relacionar i establir correspondències entre les diferents vies per les quals s’obté una certificació oficial en formació professional.
Parlàvem d’això, fa unes setmanes en un vídeo.
Així s’explica en la Llei 5/2002 de Qualificacions i Formació Professional:

Qualificació professional: El conjunt de competències professionals, amb significació per a l´ocupació, que poden ser adquirides mitjançant formació modular o un altre tipus de formació i a través de l´experiència laboral. Les competències professionals s´acrediten mitjançant títols de formació professional i certificats de professionalitat”.

Ley 5/02

Cada qualificació s’estructura en:

Datos de identificación de la cualificación

Cualificación

 

Actualment existeixen a Espanya 664 qualificacions distribuïdes en 26 famílies professionals que estan classificades en nivells de qualificació.

familias profesionales

Definicición

L’INCUAL, Institut Nacional de Qualificacions Professionals és l’organisme responsable d’integrar tota l’oferta de formació professional i d’actualitzar periòdicament les qualificacions en un mercat laboral en constant evolució.
Quan una qualificació s’actualitza, han d’actualitzar-se seguidament, tant els certificats de professionalitat com els títols de FP del sistema educatiu relacionats amb aquesta ocupació.

4. Unitat de competència
Cada unitat de competència té un format normalitzat que inclou les dades d’identificació -denominació, nivell i un codi alfanumèric.
Acreditació de competències. Les persones que no finalitzen un certificat de professionalitat o un títol de FP poden sol·licitar l’acreditació d’aquella part (mòduls formatius) que han superat, sempre que aquesta part es corresponga amb una o diverses “unitats de competència” completes.

Unitat de competència: és la mínima unitat de competència professional que pot ser acreditada, de manera que permet l’acreditació parcial de competències professionals, segons mòduls formatius que s’hagen superat.

Unitat de competència: és la mínima unitat de competència professional que pot ser acreditada, de manera que permet l´acreditació parcial de competències professionals, segons mòduls formatius que s´hagen superat.

El Catàleg Modular de Formació Professional és el conjunt de mòduls formatius associats a les diferents unitats de competència de les qualificacions professionals. Proporciona així, un referent comú per a la integració de les diferents ofertes de formació professional (certificats de professionalitat i cicles formatius).

En un article anterior, explicàvem la relació entre les diferents formes d’obtenir i certificar una formació professional.
Però si vols conéixer més detalls, et recomane que consultes aquesta publicació de l’INCUAL.

Autora: Celía Ruiz, Tècnic de Formació en el Centre Servef de Formació de Paterna

Posted in Formació and tagged , , , , , , .