Fins a 1.200 euros d’ajuda per al teu treball Eures

Fa una mica més d’un any que es va començar aquest programa que recolza la mobilitat laboral a Europa dels ciutadans espanyols o dels europeus residents a Espanya. No obstant això, potser que no tots els que estan cercant ocupació a Europa han sentit parlar d’aquest i per això el portem a aquest blog, per a arribar al màxim de possibles interessats. Si no és el teu cas pensa en el teu entorn, potser conegues algú que se’n podria beneficiar.

En què consisteixen les ajudes? Es tracta de quantitats fixes, en concepte de subvenció que van des dels 100 als 300 euros per acudir a una entrevista d’ocupació, entre 640 i 1.200 euros per incorporació a un lloc de treball i fins a 1.200 euros vinculats a formació en idiomes. En 2015 es van tramitar un total de 794 sol·licituds.

SERVEF

Què se subvenciona exactament? Hi ha tres supòsits:

1) L’entrevista de treball per a un lloc en un altre país europeu: Si has de desplaçar-te més de 50 Km per a acudir a una entrevista de treball d’una empresa que t’ofereix una ocupació en un altre país europeu, pots demanar la subvenció. No importa si l’entrevista és a França, a Holanda o fins i tot a Espanya, sempre que el treball sí que siga fora del nostre país. Aquesta ajuda ha sigut especialment important per als processos de selecció d’ EURES-ESPANYA, perquè permet acudir a aquest en qualsevol lloc del país, sabent que hi ha un suport econòmic.

Quant a les entrevistes fora d’Espanya, això permet als candidats ser més proactius, això és, pots suggerir que acudiràs a una entrevista de treball quan realitzes la candidatura, perquè si l’empresa et contesta amb un e-mail confirmant el seu interès, tens la possibilitat de demanar l’ajuda.

Un altre aspecte ressenyable és que es pot demanar aquesta ajuda en successives ocasions. Imagina que en un procés de selecció hi ha una primera entrevista a Espanya i una altra en el país on se situa l’empresa. Si es compleixen els requisits, es pot sol·licitar l’ajuda per a cada entrevista.

2) La incorporació a un lloc de treball en un altre país per un període superior a 6 mesos: per a incorporar-te al teu nou treball en un altre país cal desplaçar-se i també afrontar unes primeres despeses d’arribada. L’ajuda EL TEU TREBALL EURES-FSE també és un recolzament en aquest cas, en forma d’una quantitat fixa que varia segons siga el país de destinació. Això sí, únicament se subvenciona en el cas que el contracte inicial tinga una durada igual o superior a 6 mesos, sense importar la modalitat contractual.

Una dada interessant: els espanyols que estan fora del país, en un altre lloc de l’Espai Econòmic Europeu, poden demanar aquesta ajuda si tenen una oferta d’un lloc de treball a Espanya, així com la que els permetria vindre per a realitzar l’entrevista, i així es convertia també en un instrument d’ajuda a la tornada.

3) Curs de formació en idioma vinculat a una oferta d’ocupació: si un ocupador d’un altre país certifica que et contractarà una vegada hages finalitzat un curs de formació en idioma que et permeta accedir a determinat lloc de treball, pots demanar aquesta ajuda. En aquest supòsit, més que en cap altre, convé informar-se abans a través dels consellers EURES, a causa de la complexitat dels requisits.

Qui poden demanar-l’ajuda? ,o dit d’una altra manera, quins tres requisits cal complir?

  • Els treballadors sense límit d’edat, amb nacionalitat espanyola o de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, de l’Espai Econòmic Europeu, o Suïssa i que tinguen residència legal a Espanya. També espanyols amb residència en un altre país europeu.
  • Inscrits com a demandants d’ocupació en els serveis públics d’Ocupació d’Espanya o en el supòsit d’espanyols en els de qualsevol altre país europeu on residisquen.
  • El contracte de treball haurà de ser igual o superior a sis mesos.

I com se sol·licita? La sol·licitud pot presentar-se en qualsevol registre públic juntament amb els documents que acrediten la situació però recomanem acudir amb la documentació als consellers EURES, ja que són ells els qui han de certificar que es complisquen els requisits.

On trobe la informació, formularis…? Tota la informació està disponible en www.servef.es/eures en l’apartat ajudes a la mobilitat.
Ací et deixem un resum animat del que t’hem explicat http://prezi.com/i7kbfja2w7nc/?utm_campaign=share&utm_medium=copy

I per descomptat, pots contactar amb l’equip dels consellers EURES a la C Valenciana.

http://www.servef.gva.es/comocontactar

Autora: Maribel García, Consellera Eures de Castelló

Posted in Formació, Ocupació and tagged , , , , , , , , .