Per què no em criden de l’oficina d’ocupació per a treballar?

Autora: Amalia López Acera, community mànager del SERVEF

Esta pregunta és possible que ens l’hàgem fet en alguna ocasió o se l’hem escoltat dir a algú. Bueno, perquè de la desocupació, o el que és el mateix, del SERVEF no et criden a tu ni a ningú simplement perquè ja no s’anomena als candidats.

Fa uns 3 anys aproximadament el SERVEF va canviar la forma de realitzar els processos de selecció. Fins a eixe moment quan una empresa posava una oferta de treball els tècnics buscaven en la base de dades aquells candidats que tingueren el perfil que l’empresa demandava quant a formació o experiència. El treball era automàtic, és a dir, s’introduïen les dades i el sistema elaborava un llistat amb els possibles candidats.

Oficina d´ocupacio

Com és lògic pensar hi havia molts candidats per a cada oferta com se seleccionava llavors aquells que havien de ser remesos a l’empresa? Perquè el sistema els col·locava per orde d’antiguitat inscrits com a demandants d’ocupació que és el que fixava la llei, és a dir, les persones que portaven més temps desocupades havien de tindre més oportunitats que altres que portaren menys temps.

Açò que pot paréixer un sistema “justo” es va tornar amb el temps “injusto”, ja que mentres que hi havia persones que rebien un gran nombre d’ofertes, altres en canvi no rebien cap. A més, va aparéixer un problema amb què no es comptava, i és que es remetia els candidats a l’empresa a través d’una carta, i en el cas que no es presentaren podien ser sancionats si estaven cobrant una prestació, per la qual cosa hi havia candidats que anaven a les empreses i demanaven que els “cuñaran” la carta però no estaven interessats en eixa oferta en concret, ja que el sistema no tenia en compte algunes qüestions com la possibilitat de desplaçar-se a l’empresa o els horaris.

És a dir, no és que el candidats no volgueren treballar, sinó que eixa oferta en concret no els interessava o no encaixava amb el seu perfil ja que ells no havien vist prèviament la condicions de l’oferta. Pel que teníem persones a qui enviàvem ofertes que no els interessaven, empreses que rebien candidats que no estaven interessats, i deixàvem al marge a candidats que sí que podien estar interessats.

Gran part del descrèdit que té el SERVEF part d’eixa concepció errònia de posar en contacte als candidats amb les empreses. Davant d’esta situació es va optar per canviar de sistema. A partir de llavors totes les ofertes de treball es gestionen a través del Portal GVAJOBS. Quan una empresa posa una oferta en el SERVEF establix amb el tècnic assignat com és el perfil dels candidats que necessita i com vol que siga la selecció.

Quan l’oferta està registrada es posa en publicitat en la web i qualsevol persona inscrita pot accedir a totes les ofertes que hi ha, siguen o no del seu perfil, cosa que no passava abans en que només podies ser candidat de 6 ocupacions com a màxim, quelcom totalment demencial ja que jo puc buscar treball d’obrer però per què no puc optar a una oferta de cambrer simplement perquè siga la meua opció número 7? Amb el nou sistema és el candidat el que veu les ofertes que hi ha i  el que decidix aquelles que li interessen.

A més, quan una persona s’inscriu pot adjuntar un currículum en format pdf (també en vídeocurriculum) que complementa la informació que el SERVEF té de l’usuari i en el que pot posar tota aquella informació que considere d’interés i no apareix en la seua demanda com a cursos que està fent en eixos moments, cartes de recomanació, etc… Encara que no tenim dades concretes, la nostra experiència diària ens diu que aquells candidats que adjunten el seu currículum són cridats per a la fase d’entrevista més que els que no ho fan.

També el SERVEF guarda una basa per a aquelles ofertes en què no hi ha suficients candidats i és que es pot utilitzar el sistema anterior i buscar en la seua base de dades aquelles persones que podrien ser candidats. A estes persones se’ls remet un correu electrònic avisant-los de que hi ha una oferta que podria ser del seu interés en GVAJOBS per si hi volen inscriure’s.

En definitiva, la qual cosa s’ha aconseguit és que totes les persones inscrites tinguen les mateixes possibilitats d’accedir a les ofertes d’ocupació afavorint a aquelles que són més proactives en la busca d’ocupació. També el fet de que acudisquen als processos de selecció persones realment interessades ha contribuït que les empreses vegen que l’adequació dels candidats que li remet el SERVEF és molt major i ha millorat la taxa de cobertura de les ofertes.

Per descomptat hi ha molts aspectes millorables i continuem treballant en ells, sobretot quant a dotar de ferramentes i competències digitals als nostres usuaris per al que en els Centres SERVEF, a més de l’atenció individualitzada, es realitzen sessions grupals en què s’ensenya als usuaris no sols a apuntar-se a les ofertes del SERVEF sinó també a buscar treball per internet.

Posted in Ocupació.