LA IMPORTÀNCIA DELS TALLERS D’OCUPACIÓ EN LA INSERCIÓ LABORAL

Talleres ocupación portada

El seu caràcter híbrid els converteix en una eina fonamental per a millorar la vida professional i personal de molts col·lectius  

La desocupació continua sent, lamentablement, una realitat que cal minimitzar en general i, en el nostre territori, en particular, i els tallers d’ocupació esdevenen una eina fonamental per a aconseguir aquest objectiu.  

Es tracta d’un programa mixt que combina formació i ocupació, per això potencia el coneixement i l’aprenentatge i consolida la inserció laboral.  

Es conceptua com un projecte temporal, habitualment de dotze mesos de duració, i s’adreça preferentment a persones de més de 18 anys que són demandants d’ocupació o que estan en situació de millora d’ocupació.  

Tallers ocupacio dones

Dirigits a persones que busquen treball i acudeixen als processos de selecció amb l’objectiu d’ampliar el seu aprenentatge en un entorn amb un nivell formatiu a l’alça i amb una competència creixent generalitzada, els tallers d’ocupació faciliten l’orientació laboral de persones a les quals és complicat d’accedir al mercat de treball.  

Els processos es vertebren per tal d’afavorir col·lectius vulnerables per circumstàncies, com ara, ser major de 45 anys, aturats de llarga duració, persones amb diversitat funcional, víctimes de violència de gènere o persones amb baixa qualificació, entre altres situacions, que signen un contracte de formació en alternança amb l’ocupació.  

Talleres empleo carácter híbrido

Com és sabut, en els últims temps, les soft skills o habilitats blanes, com les competències personals i socials i l’actitud, guanyen pes en l’ocupabilitat de les persones, per la qual cosa, juntament amb l’ampliació del coneixement, treballar de manera transversal en aquest sentit s’ha convertit en una pràctica dels tallers d’ocupació en els seus diferents certificats de professionalitat.  

Aquests projectes els poden sol·licitar els ajuntaments i les mancomunitats, la qual cosa ens dona una idea de la dimensió de la iniciativa i de la repercussió que tenen per a facilitar la consolidació de l’objectiu prioritari de Labora: potenciar la inserció laboral.  

Cada entitat beneficiària diagnostica les necessitats i demandes de la seua zona i, en funció d’aquestes, sol·licita impartir els certificats de professionalitat en les diferents i variades temàtiques: des de la promoció turística; l’atenció sociosanitària a persones dependents en institucions socials o en el domicili; mediació comunitària; dinamització d’activitats de temps lliure educatiu infantil i juvenil fins a manteniment del motor i els seus sistemes auxiliars; de vehicles híbrids i elèctrics o de neteja de superfícies i mobiliari en edifici i locals, per esmentar alguns dels múltiples exemples de certificats que s’ofereixen.  

Una vegada impartits els continguts teòrics del certificat de professionalitat, i amb la perspectiva d’acostar l’ocupació a les persones, el taller d’ocupació inclou una part d’activitat laboral que es desenvolupa en centres de treball inclosos en l’àrea d’actuació i que es converteix en un repte per a l’alumnat treballador, on poder aplicar els coneixements teòrics a la realitat.  

Aquest període és perfecte per a acumular experiència, consolidar la formació acadèmica, tindre una visió global del funcionament de les dinàmiques laborals i millorar el bagatge professional, alhora que permet un creixement personal i un augment de l’autoestima, que redunda en una millor actitud en la cerca de l’ocupació.  

MARIA ESTHER PALLARDÓ PARDO 

Directora del Taller d’Ocupació de l’Alt Palància 
Posted in Búsqueda de empleo, Certificado profesionalidad, Certificat de Profesionalitat, Colectivos, Demanda d'Ocupació, Inserción laboral, Ocupació, Sin categoría, Talleres de empleo and tagged , , , , , , , .

Deixa un comentari