Preguntes freqüents sobre Competències Clau

Què són les proves d’avaluació de les Competències Clau?

Les Competències Clau permeten accedir als cursos de Certificats de Professionalitat. Són 4 proves per al nivell 2 i quatre proves per al nivell 3. Una prova de valencià, una prova de llengua castellana, una prova de llengua estrangera (anglés) i una prova de matemàtiques.

Amb la superació de les proves demostres que tens les competències necessàries per a cursar amb aprofitament la formació corresponent al Certificat de professionalitat que t’interesse.

Quan es realitzen les proves?

La Direcció General de LABORA convoca les proves d’avaluació de les competències clau, almenys una vegada a l’any, mitjançant la publicació en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

Puc presentar-me a les proves?

Podràs presentar-te a les proves si no compleixes els requisits exigits per a poder accedir als certificats de professionalitat de nivell 2 o de nivell 3 i tens compliments setze anys el dia en què finalitze el termini de presentació de sol·licituds.

He decidit presentar-me a les proves, com em puc preparar?

Els Centres Públics de Formació de Persones Adultes (CPFPA) d’aquest enllaç fan classes per a ajudar-te a preparar les proves d’avaluació de les competències clau de nivell 2. En la web de LABORA pots trobar les proves de competències clau de convocatòries anteriors.

M’he de presentar a totes les proves de Competències Clau alhora?

Pots presentar-te a les proves que desitges. L’acreditació de les Competències Clau és independent.

Com puc sol·licitar la inscripció en les proves?

Podràs inscriure’t en les proves quan s’òbriga el termini. La sol·licitud la podràs realitzar de manera presencial o de manera telemàtica. La inscripció presencial es realitza emplenant la sol·licitud i presentant-la en qualsevol Espai Labora o Labora Formació perquè li donen registre d’entrada. També pot presentar-se en qualsevol dels llocs previstos en la normativa vigent en matèria de procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Per a inscriure’t telemàticament és necessari tindre codi AutoServef o bé signatura electrònica de l’ACCV. Amb la inscripció telemàtica obtindràs un document en el qual figura el codi i la data del registre realitzat. Has de guardar-ho i imprimir-ho per si necessitares acreditar tu inscripció. Tots dos enllaços els trobaràs actius en la web de LABORA quan s’òbriga termini amb cada convocatòria.

Realitzada la sol·licitud, com sabré on he de realitzar les proves?

Finalitzat el termini d’inscripció en les proves, en la web de LABORA es publicaran els llistats provisionals i definitius de persones admeses i excloses.

Es realitzen el mateix dia totes les proves?

La informació relativa a les proves es concreta en cada convocatòria.

Com sabré si he superat les proves?

En la web de LABORA es publicaran els llistats provisionals i definitius de resultats.

Què passa si em presente a les proves i no les supere totes?

Si no has superat totes les proves a les quals t’has presentat, pots presentar-te a la convocatòria següent a aquelles proves que no hages superat.

M’he presentat a les proves i he aconseguit l’acreditació de les competències clau que necessitava per a poder accedir a un certificat de professionalitat, ara que faig?

Una vegada superada alguna prova d’avaluació de les competències clau pots aconseguir el certificat de les mateixes a través de la web de LABORA. Si has aconseguit l’acreditació de les competències clau necessàries per a accedir a un certificat de professionalitat, ja et podràs inscriure i participar en la selecció de l’alumnat per al certificat de professionalitat que t’interesse.

He aconseguit l’acreditació de les quatre competències clau.

Aconseguida l’acreditació de les quatre competències clau, pot ser que tingues dret a accedir directament a un dels cursos que s’impartisquen en algun Labora Formació. La Direcció General de LABORA, en cada convocatòria, reservarà fins a un 20% de les places de l’alumnat dels certificats de professionalitat de nivell 2 i de nivell 3 que s’impartisquen en els Labora Formació. En els llistats definitius de resultats s’indicarà les persones que tinguen dret a la reserva de plaça.

Tindran dret a la reserva de plaça, en cada convocatòria, aquelles persones que hagen obtingut un resultat d’apte/apta en les proves en les quals haja participat en aquesta convocatòria, per al mateix nivell de qualificació, i hagen aconseguit la major puntuació mitjana, sempre que tinguen acreditades les quatre competències clau.

Si tinc dret a la reserva de plaça, on he d’anar?

Si tens dret a la reserva de plaça i eres persona desocupada, disposaràs de 20 dies hàbils des del següent a la publicació de la llista definitiva per a sol·licitar cita prèvia amb les persones que exerceixen les funcions d’orientació en el teu Espai Labora, per a decidir quin curs dels disponibles és més coincident amb el teu itinerari d’inserció laboral.

Si tens dret a reserva de plaça i eres persona ocupada, contactaràs directament, en el termini de 20 dies hàbils des de l’endemà de la publicació de la llista definitiva, amb el Servei de Centres de Formació Professional per a l’Ocupació ( labora_competenciesclau@gva.es ) per a decidir quin curs dels programats és compatible amb el teu horari laboral a l’efecte de formalitzar la teua reserva.

Si tinc algun dubte, què puc fer?

Per a qualsevol dubte sobre les competències clau, podràs enviar un correu electrònic a labora_competenciesclau@gva.es. Per favor, indica en el teu correu el nom i un número de telèfon de contacte.

Autora: Mar Herrera, Departament de Formació de LABORA.

Posted in Certificat de Profesionalitat, Competències Clau, cursos, Formació, Labora, Ocupació, Orientació, Servei Valencià d'Ocupació i Formació and tagged , , , , , , .